ICANCONNECT
ICANCONNECT

Khoá học

ICANCONNECT

SpeakWell - Bé tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng

Phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết đồng thời nuôi dưỡng đam mê học tập, giúp bé hào hứng, yêu thích tiếng Anh hơn.
Chương trình dành cho học viên từ 7 - 12 tuổi ở mọi trình độ với mô hình học 1:1 hoặc 1:2 trực tiếp với giáo viên.
Nhờ đó, học viên SpeakWell dễ dàng vượt qua các kỳ thi trên lớp cũng như các kỳ thi khảo thí quốc tế.
ICANCONNECT

English Adventure with Milo - Tiếp thu dễ dàng, vững vàng nền tảng

Tạo dựng và bổ trợ nền tảng Ngữ pháp cho trẻ ngay từ đầu, đặt nền móng vững chắc để trẻ phát triển ở các trình độ cao hơn.
Chương trình tự học tại nhà dành cho học viên từ 5 - 11 tuổi.
Tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua việc luyện tập sử dụng từ và câu trong tình huống thực tế và ngữ cảnh cụ thể.

Khoá học

ICANCONNECT

SpeakWell - Bé tự tin giao tiếp tiếng Anh chỉ sau 3 tháng

Phát triển toàn diện 4 kỹ năng Nghe-Nói-Đọc-Viết đồng thời nuôi dưỡng đam mê học tập, giúp bé hào hứng, yêu thích tiếng Anh hơn.
Chương trình dành cho học viên từ 7 - 12 tuổi ở mọi trình độ với mô hình học 1:1 hoặc 1:2 trực tiếp với giáo viên.
Nhờ đó, học viên SpeakWell dễ dàng vượt qua các kỳ thi trên lớp cũng như các kỳ thi khảo thí quốc tế.
ICANCONNECT

English Adventure with Milo - Tiếp thu dễ dàng, vững vàng nền tảng

Tạo dựng và bổ trợ nền tảng Ngữ pháp cho trẻ ngay từ đầu, đặt nền móng vững chắc để trẻ phát triển ở các trình độ cao hơn.
Chương trình tự học tại nhà dành cho học viên từ 5 - 11 tuổi.
Tăng khả năng sử dụng ngôn ngữ thông qua việc luyện tập sử dụng từ và câu trong tình huống thực tế và ngữ cảnh cụ thể.
ICANCONNECT