ICANCONNECT
ICANCONNECT

Tin tức

Tin tức nổi bật

Chính sách dịch vụ SpeakWell
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ SpeakWell

Chính sách dịch vụ sản phẩm SpeakWell. ICANCONNECT SpeakWell - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ 7 tới 12 tuổi.

Chính sách dịch vụ Easy PASS
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ Easy PASS

ICANCONNECT Easy PASS - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ THCS trở lên.

Chính sách dịch vụ Easy IELTS
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ Easy IELTS

ICANCONNECT Easy IELTS (1:1) - Chương trình tiếng Anh trực tuyến định hướng thi chứng chỉ IELTS dành cho Học sinh từ THCS trở lên.

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Tin tức

Tin tức nổi bật

Chính sách dịch vụ SpeakWell
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ SpeakWell

Chính sách dịch vụ sản phẩm SpeakWell. ICANCONNECT SpeakWell - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ 7 tới 12 tuổi.

Chính sách dịch vụ Easy PASS
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ Easy PASS

ICANCONNECT Easy PASS - Chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến toàn diện 4 kỹ năng theo tiêu chuẩn quốc tế dành riêng cho học sinh từ THCS trở lên.

Chính sách dịch vụ Easy IELTS
Blog
22/12/2023

Chính sách dịch vụ Easy IELTS

ICANCONNECT Easy IELTS (1:1) - Chương trình tiếng Anh trực tuyến định hướng thi chứng chỉ IELTS dành cho Học sinh từ THCS trở lên.

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
ICANCONNECT