ICANCONNECT
ICANCONNECT

Tin tức

Tin tức nổi bật

Phát động Mini game Lovely Class - More Than Words
Sự kiện
19/05/2023

Phát động Mini game Lovely Class - More Than Words

ICANCONNECT mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết, xóa nhòa đi khoảng cách địa lý, mang tình yêu vào từng lớp học để mỗi giờ trôi qua là thêm một chặng đường trên hành trình tri thức được khai phóng và mỗi lớp học đều ngập tràn hạnh phúc.

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

Tin tức

Tin tức nổi bật

Phát động Mini game Lovely Class - More Than Words
Sự kiện
19/05/2023

Phát động Mini game Lovely Class - More Than Words

ICANCONNECT mong muốn lan tỏa tinh thần gắn kết, xóa nhòa đi khoảng cách địa lý, mang tình yêu vào từng lớp học để mỗi giờ trôi qua là thêm một chặng đường trên hành trình tri thức được khai phóng và mỗi lớp học đều ngập tràn hạnh phúc.

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
ICANCONNECT